Nyderlandų susitarimas dėl klimato

Nyderlandų susitarimas dėl klimato

Pastarosios savaitės klimato susitarimas yra daug aptarinėjama tema. Tačiau daugeliui žmonių neaišku, kas būtent yra klimato susitarimas. Viskas prasidėjo nuo Paryžiaus klimato susitarimo. Tai beveik visų pasaulio šalių susitarimas sustabdyti klimato pokyčius ir apriboti visuotinį atšilimą. Šis susitarimas įsigalios 2020 m. Kad būtų pasiekti Paryžiaus klimato susitarimo tikslai, tam tikri susitarimai turi būti sudaryti Nyderlanduose. Šie susitarimai bus įrašyti į Nyderlandų susitarimą dėl klimato. Pagrindinis Nyderlandų klimato susitarimo tikslas - iki 2030 m. Nyderlanduose išmesti beveik penkiasdešimt procentų mažiau šiltnamio efektą sukeliančių dujų, nei mes išmetėme 1990 m. Ypatingas dėmesys bus skiriamas išmetamo CO2 kiekiui mažinti. Įgyvendinant klimato susitarimą dalyvauja įvairios šalys. Pavyzdžiui, tai liečia vyriausybines įstaigas, profesines sąjungas ir aplinkosaugos organizacijas. Šios partijos yra suskirstytos į įvairias sektorių lenteles, būtent elektrą, urbanizuotą aplinką, pramonę, žemės ūkį ir žemės naudojimą bei mobilumą.

Olandijos ir klimato susitarimas

Paryžius susitarimas dėl klimato kaitos

Norint pasiekti tikslus, kylančius iš Paryžiaus klimato susitarimo, reikia imtis tam tikrų priemonių. Akivaizdu, kad tokios priemonės turės išlaidų. Principas yra tas, kad perėjimas prie mažesnio išmetamo CO2 kiekio turi būti įmanomas ir prieinamas kiekvienam. Išlaidas reikia paskirstyti teisingai, kad būtų palaikoma parama priemonėms, kurių reikia imtis. Kiekvienai sektorinei lentelei buvo priskirta užduotis sutaupyti keletą tonų CO2. Galiausiai tai turėtų sudaryti nacionalinį susitarimą dėl klimato. Šiuo metu yra parengtas laikinasis susitarimas dėl klimato. Tačiau šiuo metu ne kiekviena derybose dalyvavusi šalis nori pasirašyti šį susitarimą. Be kita ko, nemažai aplinkosaugos organizacijų ir Nyderlandų FNV nesutinka su laikinajame klimato susitarime nustatytais susitarimais. Šis nepasitenkinimas daugiausia susijęs su pramonės sektorių lentelės pasiūlymais. Pasak minėtų organizacijų, verslo sektorius turėtų rimčiau spręsti problemas, be abejo, nes pramonės sektorius yra atsakingas už didelę dalį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Šiuo metu paprastas pilietis patiria daugiau išlaidų ir padarinių nei pramonė. Todėl organizacijos, kurios atsisako pasirašyti, nesutinka su siūlomomis priemonėmis. Jei laikinasis susitarimas nebus pakeistas, ne visos organizacijos pasirašys ant galutinio susitarimo. Be to, vis dar reikia apskaičiuoti laikinojo klimato susitarimo siūlomas priemones, o Nyderlandų senatas ir Nyderlandų atstovų rūmai vis dar turi susitarti dėl siūlomo susitarimo. Todėl akivaizdu, kad ilgos derybos dėl susitarimo dėl klimato dar neatnešė patenkinamo rezultato ir kad dar gali praeiti šiek tiek laiko, kol bus pasiektas aiškus susitarimas dėl klimato.

Law & More