Vartotojų apsauga ir bendrosios sąlygos

Verslininkai, kurie parduoda produktus ar teikia paslaugas, dažnai naudojasi bendrosiomis nuostatomis ir nuostatomis, norėdami reguliuoti santykius su prekės ar paslaugos gavėju. Kai gavėjas yra vartotojas, jis naudojasi vartotojų apsauga. Vartotojų apsauga sukurta siekiant apsaugoti „silpną“ vartotoją nuo „stipraus“ verslininko. Norint nustatyti, ar gavėjas naudojasi vartotojų apsauga, pirmiausia reikia apibrėžti, kas yra vartotojas. Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris neužsiima laisva profesija ar verslu, arba fizinis asmuo, kuris veikia ne savo versle ar profesinėje veikloje. Trumpai tariant, vartotojas yra tas, kuris perka produktą ar paslaugą nekomerciniais, asmeniniais tikslais.

Vartotojų apsauga

Vartotojų apsauga, atsižvelgiant į bendrąsias sąlygas, reiškia, kad verslininkai negali tiesiog įtraukti visko į savo bendrąsias sąlygas ir sąlygas. Jei nuostata yra nepagrįstai našta, ši nuostata netaikoma vartotojui. Į Nyderlandų civilinį kodeksą įtrauktas vadinamasis juodasis ir pilkasis sąrašas. Į juodąjį sąrašą įtrauktos nuostatos, kurios visada laikomos nepagrįstai sunkiomis, o pilkosiose - nuostatos, kurios paprastai (tikėtina) yra nepagrįstai sunkios. Jei yra nuostata iš „pilkojo sąrašo“, įmonė turi įrodyti, kad ši nuostata yra pagrįsta. Nors visada rekomenduojama atidžiai perskaityti bendrąsias taisykles ir sąlygas, vartotojas taip pat yra apsaugotas nuo nepagrįstų Nyderlandų įstatymų nuostatų.

Law & More