Ne kiekviena organizacija savo veiklą vykdo sąžiningai ...

Pranešėjų namų įstatymas

Ne kiekviena organizacija savo veiklą vykdo sąžiningai. Tačiau daugelis bijo iškviesti aliarmą, o dabar patirtis ne kartą parodė, kad informatoriai ne visada buvo pakankamai apsaugoti. Pranešėjų rūmų įstatymas, įsigaliojęs 2016 m. Liepą, turėjo jį pakeisti ir nustato pranešimo apie netinkamą elgesį organizacijose, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, taisykles. Iš esmės įstatymas yra sudarytas aplink darbdavį ir darbuotoją. Kitaip nei yra darbo teisėje, šios sąvokos aiškinamos plačiai atsižvelgiant į įstatymą. Todėl ir laisvai samdomam darbuotojui galioja šios taisyklės.

22-02-2017

Law & More