Atleidimas iš darbo bandomuoju laikotarpiu vaizdas

Atleidimas iš pareigų bandomuoju laikotarpiu

Bandomuoju laikotarpiu darbdavys ir darbuotojas gali susipažinti. Darbuotojas gali pamatyti, ar darbas ir įmonė jam patinka, o darbdavys - ar darbuotojas tinka šiam darbui. Deja, dėl to darbuotojas gali būti atleistas. Ar darbdavys gali dėl kokios nors priežasties atleisti darbuotoją per bandomąjį laikotarpį? Šiame tinklaraščio straipsnyje paaiškiname, ko galima tikėtis kaip darbuotojui ar darbdaviui. Pirmiausia aptarsime, kada bandomasis laikotarpis atitiks teisinius reikalavimus. Toliau aptariamos taisyklės dėl atleidimo iš darbo bandomuoju laikotarpiu.

Teisinis bandomasis laikotarpis

Kadangi atleidimui iš darbo per bandomąjį laikotarpį taikomi kitokie reikalavimai nei atleidimo iš darbo už bandomąjį laikotarpį, pirmiausia svarbu, ar bandomasis laikotarpis atitinka įstatymų reikalavimus. Pirma, bandomasis laikotarpis turi būti vienodas abiem šalims. Antra, dėl bandomojo laikotarpio turi būti susitarta raštu. Tai galima susitarti, pavyzdžiui, (kolektyvinėje) darbo sutartyje.

Bandomojo laikotarpio trukmė

Be to, bandomasis laikotarpis neturi būti ilgesnis nei teisiškai leidžiamas. Tai priklauso nuo darbo sutarties trukmės. Pavyzdžiui, įstatymas nurodo, kad 6 mėnesių ar trumpesnei darbo sutarčiai bandomasis laikotarpis negali būti taikomas. Jei darbo sutartis yra trumpesnė nei 1 metai, bet yra ilgesnė nei 6 mėnesiai, taikoma ne daugiau kaip 1 mėnuo. Jei sutartis sudaroma 2 metams ar ilgiau (pvz., Neterminuotam laikotarpiui), taikomas ne ilgesnis kaip 2 mėnesių laikotarpis.

Bandomasis laikotarpis naujoje darbo sutartyje su tuo pačiu darbdaviu

Iš įstatymų taip pat matyti, kad bandomasis laikotarpis naujoje darbo sutartyje su tuo pačiu darbdaviu iš esmės nėra leidžiamas, nebent naujojoje darbo sutartyje aiškiai reikalaujama skirtingų įgūdžių ar atsakomybės. Naujas bandomasis laikotarpis gali būti neįtrauktas, jei tas pats darbas susijęs su darbdaviu teisių perėmėju (pvz., Laikinu darbu). To pasekmė yra ta, kad pagal įstatymą dėl bandomojo laikotarpio iš esmės gali būti susitarta tik vieną kartą.

Bandomasis laikotarpis neatitinka teisinių reikalavimų

Jei bandomasis laikotarpis neatitinka teisinių reikalavimų (pvz., Todėl, kad jis yra ilgesnis nei leidžiama), jis laikomas negaliojančiu. Tai reiškia, kad bandomasis laikotarpis neegzistuoja. Tai turi pasekmių atleidimo pagrįstumui, nes įprastos teisinės taisyklės dėl atleidimo kreiptis. Tam taikomi griežtesni reikalavimai nei atleidimui bandomuoju laikotarpiu.

Atleidimas iš darbo per bandomąjį laikotarpį

Jei bandomasis laikotarpis atitinka pirmiau aprašytus teisinius reikalavimus, taikoma lankstesnė atleidimo iš darbo schema. Tai reiškia, kad darbo sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu per bandomąjį laikotarpį be teisiškai pagrįsto atleidimo pagrindo. Todėl, pavyzdžiui, ligos atveju darbuotojas taip pat gali būti atleidžiamas bandomuoju laikotarpiu, ir šiuo atveju jis neturi teisės į ilgesnį bandomąjį laikotarpį. Nutraukiant darbo sutartį pakanka žodinio pareiškimo, nors pageidautina tai patvirtinti raštu. Darbo sutartis bandomuoju laikotarpiu gali būti nutraukta šiomis sąlygomis tiek darbuotojui, tiek darbdaviui. Tai įmanoma ir tuo atveju, jei darbuotojas dar nepradėjo savo darbo. Atleidus iš darbo per bandomąjį laikotarpį, darbdavys neprivalo toliau mokėti darbo užmokesčio, be to, be įtikinamų aplinkybių, jis neprivalo atlyginti žalos.

Atleidimo priežastis

Darbdavys neprivalo nurodyti priežasčių nutraukdamas darbo sutartį. Tačiau darbuotojui paprašius, darbdavys turi tai paaiškinti. Tas pats pasakytina ir apie darbuotoją, jei darbdavys nori motyvacijos nutraukti darbą. Atleidimo motyvacija turi būti pateikta raštu.

Teisė į išmokas

Jei darbuotojas nusprendžia atsistatydinti bandomuoju laikotarpiu, jis neturi teisės gauti WW pašalpos. Tačiau jis gali turėti teisę į savivaldybės socialinės paramos išmoką. Jei darbuotojas atleidžiamas iš darbo dėl ligos, jis gali turėti teisę į išmoką pagal Ligos išmokų įstatymą (Ziektewet).

Diskriminacija

Tačiau darbdavys, nutraukdamas darbo sutartį, privalo laikytis diskriminacijos draudimo. Todėl darbdavys negali nutraukti sutarties dėl lyties (pvz., Nėštumo), rasės, religijos, orientacijos, negalios ar lėtinių ligų. Tačiau čia svarbu, kad nėštumo ar lėtinės ligos metu bandomasis laikotarpis būtų nutrauktas dėl bendros atleidimo priežasties.

Jei atleidimas yra diskriminacinis, jį gali panaikinti seniūnijos teismas. To reikia paprašyti per du mėnesius nuo atleidimo. Kad toks prašymas būtų patenkintas, darbdavys turi būti rimtai kaltas. Jei teismas priima sprendimą darbuotojo naudai, darbdavys yra skolingas atlyginimą, nes pranešimas apie atleidimą laikomas negaliojančiu. Darbdavys neprivalo atlyginti žalos. Vietoj panaikinimo taip pat galima reikalauti teisingos kompensacijos, jei nutraukiama diskriminacija, ir tokiu atveju rimtų priekaištų nereikia įrodyti.

Ar esate atleidžiamas iš darbo ar ketinate atleisti darbuotoją bandomuoju laikotarpiu? Jei taip, prašome susisiekti Law & More. Mūsų teisininkai yra ekspertai darbo teisės srityje ir mielai suteiks jums teisinę konsultaciją ar pagalbą proceso metu. Ar turite klausimų apie mūsų paslaugas ar dėl atleidimo? Daugiau informacijos taip pat galite rasti mūsų svetainėje: atleidimas.vieta.

Law & More