Ar pensijų sistema yra privaloma?

Ar pensijų sistema yra privaloma?

Taip ir ne! Pagrindinė taisyklė – darbdavys neprivalo siūlyti darbuotojams pensijų sistemos. Be to, iš esmės darbuotojai neprivalo dalyvauti darbdavio suteiktoje pensijų sistemoje.

Tačiau praktikoje yra daug situacijų, kai ši pagrindinė taisyklė netaikoma, todėl darbdaviui lieka mažai pasirinkimo, siūlyti pensijų sistemą ar ne. Be to, darbdavys ne visada gali sudaryti ar pakeisti pensijų sistemą taip, kaip jam atrodo tinkama. Svarbu turėti tikrumą šiuo klausimu.

Kokiais atvejais pensijų sistema yra privaloma?

  • Dėl privalomo narystės an pramonės pensijų fondas;
  • Prievolė pagal a kolektyvinė sutartis; Apribojimas dėl darbo taryba“s sutikimo teisė;
  • Esant jau egzistuojančiam įgyvendinimo susitarimą;
  • Po įstatymo nuostata Pensijų įstatyme.

Privalomas dalyvavimas pramonės pensijų fonde

Kai įmonei taikomas privalomas pramonės pensijų fondas, darbdavys privalo pasiūlyti pensijų fondo pensijų sistemą ir įregistruoti darbuotoją šiame fonde. Jei darbdavys per klaidą neprisijungia prie privalomojo pramonės pensijų fondo, tai gali turėti didelių finansinių pasekmių jam ir jo darbuotojams. Taip pat darbdavys bet kokiu atveju turi prisijungti vėliau ir atgaline data registruoti darbuotojus. Tai reiškia, kad vis tiek reikia sumokėti visas pradelstas pensijų įmokas. Kartais išimtis yra įmanoma, tačiau tai skiriasi priklausomai nuo pramonės šakos, todėl būtina atidžiai tai ištirti. Galite patikrinti, ar jūsų įmonei taikomas vienas iš privalomų nustatytų išmokų fondų, adresu uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl.

Dauguma Nyderlandų darbuotojų yra privalomai susiję su vienu iš daugiau nei 50 pramonės pensijų fondų. Žinomiausi pramonės pensijų fondai yra ABP (vyriausybei ir švietimui), PFZW (sveikata ir gerovė), BPF Bouw ir Metalo ir technologijų pensijų fondas.

Pensijų įsipareigojimai pagal kolektyvinę sutartį

Kolektyvinėje sutartyje gali būti numatytos nuostatos ir sąlygos, kurias pensijų sistema turi atitikti, arba gali būti privaloma nustatyti, kuriam pensijų teikėjui turi būti mokama pensija. CBA nuostatos dėl pensijų negali būti paskelbtos visuotinai privalomomis. Tai reiškia, kad iš esmės nesusiję darbdaviai ir darbuotojai nėra jų saistomi. Tačiau visada svarbu ištirti, ar darbdavys ir darbuotojai gali patekti į privalomo pramonės pensijų fondo taikymo sritį.

Apribojimai darbdaviui dėl darbo tarybos sutikimo teisės 

Vadinamoji darbo tarybos sutikimo teisė dar labiau riboja darbdavio sutarčių laisvę dėl pensijų. Ši sutikimo teisė reglamentuojama Darbo tarybų įstatymo 27 skirsnyje. Darbo taryba pagal įstatymą privaloma, jei įmonėje dirba ne mažiau kaip 50 žmonių. Nustatant įmonėje dirbančių žmonių skaičių, negali būti daromas skirtumas tarp dirbančių visą ir ne visą darbo dieną. Pagal Darbo tarybų įstatymą darbdavys turi gauti darbo tarybos sutikimą priimdamas bet kokį sprendimą dėl pensijų sutarties įvedimo, pakeitimo ar atšaukimo, be kita ko.

Darbdavys jau yra sudaręs administravimo sutartį su pensijų teikėju.

Esant tokiai situacijai, darbdavys beveik visada pagal sutartį privalo registruoti visus naujus darbuotojus pensijų kaupimo sistemoje. Viena to priežasčių – iš esmės pensijų administratorius neturi teisės klausti apie darbuotojų sveikatos būklę. Dabar, kad nebūtų registruojami tik silpnesnės sveikatos darbuotojai, pensijų administratorius reikalauja, kad visi darbuotojai – ar darbuotojų grupė – būtų registruoti.

Apribojimas dėl įstatyminės nuostatos Pensijų įstatymas

Darbdavys per vieną mėnesį nuo įstojimo į naują darbuotoją turi raštu informuoti, ar jis dalyvaus pensijų sistemoje, ar ne. Jei šis darbuotojas priklauso tai pačiai darbuotojų grupei, kuri jau dalyvauja pensijų sistemoje, naujas darbuotojas taip pat automatiškai pradės dalyvauti šioje pensijų sistemoje. Praktikoje tai dažniausiai jau būna paminėta siūlomoje darbo sutartyje.

Darbuotojų įnašas

Ar privaloma pensijų sistema taikoma darbdaviui? Jei taip, toje sistemoje arba kolektyvinėje sutartyje bus nurodytas didžiausias darbuotojų įnašas. Pastaba! Pensijų įmokos yra atskaitomosDarbdavio dalis darbuotojo pensijų įmokose skaičiuojama kaip darbo sąnaudos. Darbdavys jas gali išskaičiuoti iš pelno. Dėl to mokate mažiau mokesčių.

Darbdavio pareiga rūpintis

Informacija apie pensiją perduodama per pensijų teikėją (pensijų fondą arba pensijų draudiką). Tačiau darbdavys privalo informuoti darbuotojus ir apie kai kuriuos dalykus. Tai vadinama pareiga rūpintis. Dažnai tai gali padėti pensijų fondas arba pensijų draudikas. Darbdavys privalo pranešti darbuotojams apie jų pensiją:

  • Darbo pradžioje. Darbdavys jiems pasako apie pensijų sistemą ir pensijų įmokas, kurias jie turi mokėti patys. Ir ar įmanomas vertės perkėlimas. Naujas darbuotojas jau sukauptą pensiją perveda į naujojo darbdavio pensijų sistemą.
  • Jei jau dirba, pavyzdžiui, dėl galimybių susikurti papildomą pensiją.
  • Jei jie išeina iš darbo, darbdavys praneša darbdaviui, kad pensijų sistema gali tęstis, jei darbuotojas pradės savo verslą. Be to, darbdavys turėtų informuoti darbuotoją apie jo pensijos vertės perkėlimą į naują darbdavio pensijų sistemą.

Ar darbuotojas gali atsisakyti pensijos?

Daugeliu atvejų beveik neįmanoma nedalyvauti pensijų sistemoje. Jei kolektyvinėje sutartyje yra numatyta pramonės pensija arba dalyvavimas pensijoje, darbuotojas negali iš jos išeiti. Jei darbdavys yra sudaręs sutartį su pensijų draudiku, dažniausiai taip pat susitariama, kad dalyvaus visi darbuotojai. Kaip darbuotojas taip pat galite savęs paklausti, ar protinga nedalyvauti. Be jūsų privalomos įmokos į pensijų fondą, dalį įmoka ir darbdavys. Be to, pensijų įmokos yra mokamos iš bruto atlyginimo, o jos turėtų būti mokamos iš jūsų neto atlyginimo, kai pradedate taupyti.

Nuteistieji

Sąžiningas asmuo yra asmuo, kuris nenori apsidrausti dėl savo religinių įsitikinimų. Tai turi įtakos pensijai. Tada jie turi turėti oficialų Socialinio draudimo banko (SVB) leidimą. Prašyti tokios lengvatos yra gana drastiška, nes lengvata taikoma visam draudimui. Taip pat būsite išregistruoti AOW ir WW ir nebegalėsite gauti sveikatos draudimo. Taigi nesiregistruokite kaip asmenys, kurie atsisako dėl sąžinės tik tam, kad išsimokėtumėte iš privalomos pensijos įmokos. Jei gauni pripažinimą iš SVB, nebūtinai pigiau. Vietoj apdraustojo varianto, atsisakęs sąžinės, sumoka įmoką už taupymo variantą. Priemoka mokama per specialiai atidarytą taupomąją sąskaitą su palūkanų norma. Jie tai gauna dalimis iki pensinio amžiaus, kol puodas tuščias.

Darbdavys negali pakeisti pensijų sistemos per naktį.

Pensijų sistema yra įdarbinimo sąlyga, o darbdaviui taip pat neleidžiama jos keisti. Tai leidžiama tik gavus darbuotojų sutikimą. Kartais pensijų sistemoje ar kolektyvinėje sutartyje nurodyta, kad galimas vienašalis koregavimas. Tačiau tai leidžiama tik esant sunkioms aplinkybėms, pavyzdžiui, jei įmonei gresia bankrotas arba keičiasi teisės aktai ar kolektyvinė darbo sutartis. Tada darbdavys turi informuoti savo darbuotojus apie pasiūlymą pakeisti.

Jei įmonėje taikoma schema, ji yra privaloma beveik visais atvejais. Jei siūloma savanoriška pensija, svarbiausia užtikrinti, kad visi dalyvautų. Ar perskaičius mūsų tinklaraštį kyla klausimų? Nedvejodami kontaktas mus; mūsų teisininkai mielai su jumis pasikalbės ir duos atitinkamų patarimų. 

Law & More