Nyderlandų konstitucijos pakeitimas

Privatumui jautrios telekomunikacijos ateityje bus geriau apsaugotos

12 m. Liepos 2017 d. Nyderlandų senatas vienbalsiai pritarė vidaus reikalų ministro ir Karalystės santykių ministro pasiūlymui artimiausiu metu geriau apsaugoti el. Pašto privatumą ir kitas su privatumu susijusias telekomunikacijas. Nyderlandų konstitucijos 13 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad telefono skambučių ir ryšių su telegrafu paslaptis yra neliečiama. Tačiau atsižvelgiant į pastaruosius didžiulius pokyčius telekomunikacijų sektoriuje, 13 straipsnio 2 dalį reikia atnaujinti.

Nyderlandų konstitucija

Pasiūlymas dėl naujo teksto yra toks: „visi turi teisę į savo korespondencijos ir telekomunikacijų paslapties gerbimą“. Pradėta taikyti Nyderlandų Konstitucijos 13 straipsnio pakeitimo procedūra.

Law & More